Novinky

Vybaľ to na EÚ! Konferencia k štruktúrovanému dialógu

Vybaľ to na EÚ! Konferencia k štruktúrovanému dialógu

Príď na konferenciu „Vybaľ to na EÚ!", ktorá sa uskutoční v dňoch 14. - 16. novembra 2014 v hoteli Tatra, v Bratislave. Nezamestnanosť, trávenie voľného času, príležitosti pre mladých ľudí a iné témy, ktoré musia mladí ľudia riešiť dennodenne a majú priamy vplyv na ich život a postavenie v spoločnosti. O týchto, ako aj iných témach, budeš mať možnosť diskutovať počas celého víkendu nie len s mladými aktívnymi ľuďmi, ale aj s odborníkmi z praxe.

Nová Junckerova komisia je šancou pre lepšiu Európu

ÚNIA EURÓPSKYCH FEDERALISTOV v Slovenskej republike (UEF Slovakia) a Mladí priatelia Európy v Slovenskej republike (JEF Europe) srdečne gratulujú novozvolenému predsedovi Európskej komisie, Jeanovi-Claude Junckerovi, a celému kolégiu komisárov, ktorých zvolenie bolo potvrdené aj Európskym parlamentom v stredu 22. októbra 2014. Juncker je prvým šéfom Komisie, ktorého vymenovanie nebolo dôsledkom tajných rokovaní národných parlamentov, ale skutočnou voľbou občanov Európskej únie.

Our Past and Present in the Shadow of the Cold War

Our Past and Present in the Shadow of the Cold War

  • Organizátor? : Politické a spoločensko-vedecké centrum Antalla Józsefa v Budapešti
  • Čo? : medzinárodná konferencia
  • Kde? : Budapešť, Maďarsko
  • Kedy? : 6-7. Novembra 2014
  • Témy? : politická transformácia stredoeurópských krajín a rusko-americké vzťahy v dnešnej dobe

QUO VADIS JEF SLOVAKIA?

QUO VADIS JEF SLOVAKIA?

V sobotu, 11. októbra 2014, sa v príjemnom prostredí bratislavského hotela TATRA uskutočnil IV. Kongres mimovládnej mládežníckej organizácie Mladí priatelia Európy v Slovenskej republike (JEF Slovakia). Po príchode a registrácii delegátov, otvoril podujatie so svojim príhovorom zakladateľ tejto organizácie, Peter Štadler, ktorý si spoločne s ostatnými účastníkmi podujatia zaspomínal na začiatky pôsobenia tejto organizácie na Slovensku. Pozvanie na kongres takisto prijali Andrea Tittelová, bývalá zástupkyňa JEFu Slovakia v jej európskej materskej organizácii Mladí európski federalisti (JEF Europe)  a zakladateľka organizácie Youth politics education (YPE), a Adam Šebesta, generálny tajomník Paneurópskej únie na Slovensku.

Zjednotená Európa - demokracia na všetkých úrovniach

Zjednotená Európa - demokracia na všetkých úrovniach

Medzinárodný seminár v Bielorusku
KEDY? 11. – 16. november 2014
KDE? Bielorusko
ČO? V súvislosti s každoročnou akciou Free Belarus sa JEF Europe v spolupráci s JEF Belarus rozhodli pripraviť medzinárodný seminár s názvom „United Europe - Democracy at all levels“.

Smerom k Európe : Výzvy & príležitosti v zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politike!

Smerom k Európe : Výzvy & príležitosti v zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politike!

Towards a Europe: Challenges & Opportunities in Foreign, Security & Defense Policy
KEDY? 18. – 19. október 2014
KDE? Viedeň (Ministerstvo zahraničných vecí Rakäskej republiky vo Viedni, sídlo rakúskej sekcie UEF)
ČO? Staň sa súčasťou stretnutia a prerokovania viacerých návrhov federalistov z UEF

How is the youth responsible for peace

How is the youth responsible for peace

Srdečne Ťa pozývame v stredu 13. augusta 2014 o 17:00 hod. na diskusiu o budovaní mieru vo svete pod názvom „HOW IS THE YOUTH RESPONSIBLE FOR PEACE?“. Pozvaní hostia z rôznych oblastí spoločenského života na Slovensku a zástupcovia mládežníckych organizácií budú diskutovať o úlohe mladých ľudí pri zabezpečovaní a udržovaní mieru v rôznych sociálno-geografických podmienkach.

Modelová Európska únia na Kréte - pridaj sa aj ty!

Modelová Európska únia na Kréte - pridaj sa aj ty!

Modelová Európska únia je známa simulácia toho, ako funguje  EÚ, jej inštitúcie a ako sa tvorí európska legislatíva. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať pozície členov Európskeho parlamentu, ministrov v Rade EÚ, novinárov a zažiť tak priamo na vlastnej koži legislatívny proces na európskej úrovni.