Novinky

How is the youth responsible for peace

How is the youth responsible for peace

Srdečne Ťa pozývame v stredu 13. augusta 2014 o 17:00 hod. na diskusiu o budovaní mieru vo svete pod názvom „HOW IS THE YOUTH RESPONSIBLE FOR PEACE?“. Pozvaní hostia z rôznych oblastí spoločenského života na Slovensku a zástupcovia mládežníckych organizácií budú diskutovať o úlohe mladých ľudí pri zabezpečovaní a udržovaní mieru v rôznych sociálno-geografických podmienkach.

Modelová Európska únia na Kréte - pridaj sa aj ty!

Modelová Európska únia na Kréte - pridaj sa aj ty!

Modelová Európska únia je známa simulácia toho, ako funguje  EÚ, jej inštitúcie a ako sa tvorí európska legislatíva. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať pozície členov Európskeho parlamentu, ministrov v Rade EÚ, novinárov a zažiť tak priamo na vlastnej koži legislatívny proces na európskej úrovni.

Prihlás sa na Akadémiu dobrej politiky!

Prihlás sa na Akadémiu dobrej politiky!

Program je rozdelený do dvoch semestrov a obsahuje 60 hodín výučby, ktoré sa budú konať v dňoch utorky a štvrtky v čase od 17:00 do 20:30 a v soboty od 9:00 do 17:00. Akadémia začína úvodným zoznamovacím víkendom, ktorý sa bude konať 4. a 5.októbra 2014. Kto sa môže prihlásiť? Všetci do 30 rokov, ktorí sú aktívní a radi objavujú nové veci a a chcú zlepšiť Slovensko.

Európska verzus Euroázijská únia

Európska verzus Euroázijská únia

Vo štvrtok 17. júla 2014 sa v budove Poľského inštitútu v Bratislave konala diskusia pod názvom ,,Európska vs. Euroázijská colná únia.“ Organizátormi podujatia boli neziskové organizácie Únia európskych federalistov na Slovensku (UEF Slovakia) a Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia).

Vybaľ to na EÚ: Seminár k Štruktúrovanému dialógu pre aktívnych mladých ľudí a pracovníkov s mládežou

Vybaľ to na EÚ: Seminár k Štruktúrovanému dialógu pre aktívnych mladých ľudí a pracovníkov s mládežou

V dňoch 13. až 15. júna 2014 sa v Trenčíne konal seminár k štruktúrovanému dialógu pre aktívnych mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. Podujatia, ktoré organizovali Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia) sa zúčastnilo viac ako 20 účastníkov zo štyroch slovenských regiónov- Bratislava, Banská Bystrica, Nitra a Trenčín.

 

Aj Bratislavčania to „vybalili“ na Európsku úniu

Aj Bratislavčania to „vybalili“ na Európsku úniu

V piatok 13. Júna 2014 sa do projektu „Vybaľ to na EÚ“ zapojila aj bratislavská lokálna sekcia Mladých priateľov Európy (JEF). Workshop pre študentov tretieho ročníka na Gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave viedli Michala Cellerová a Alžbeta Macková z JEF Bratislava. Témy sa dotýkali mladých ľudí, hlavne oblastiam ako využitie voľného času, nezamestnanosť mladých ľudí a prístup k informáciám pre mladých ľudí.

Slovenskí jeferi na medzinárodnej konferencii o Iráne v Paríži

Slovenskí jeferi na medzinárodnej konferencii o Iráne v Paríži

Dňa 27. júna 2014 sa konalo v hlavnom meste Francúzka, v Paríži „Medzinárodné zhromaždenie za slobodný Irán“. Zúčastnilo sa ho viac ako 300 iránskych združení z celého sveta, rôzne organizácie a študenti z Austrálie, Kanady, USA a Európy. My obaja sme mali to šťastie, že sme sa spolu so slovenskou delegáciou študentov zúčastnili na tejto výnimočnej udalosti v mene Mladých priateľov Európy (JEF Slovakia).

Európska únia zadefinovala na summite svoje hlavné priority

Európska únia zadefinovala na summite svoje hlavné priority

Celá Európa s napätím očakávala výsledky dvojdňového summitu Európskej únie v Belgicku. Stretnutie lídrov krajín európskej dvadsaťosmičky potvrdilo medializované predpovede a v zásade sa zaradilo medzi štandardné rokovania Európskej rady  v 40-ročnej histórii tohto pôvodom neformálneho diskusného fóra hláv štátov a predsedov vlád, ktoré sa na základe Lisabonskej zmluvy stalo jednou z kľúčových inštitúcií únie.